• -

Blok reklamace SK

Ostatné informácie

Všech našich klientů si velmi vážíme a Vaše spokojenost je pro nás tím nejdůležitějším faktorem. Snažíme se neustále zlepšovat naše služby a za naši práci plně zodpovídáme. Proto na jakoukoli opravu, výměnu či na samotný servisní úkon od nás máte záruku v délce 2 let (tj. 24 měsíců).

Přestože máme kvalifikovaný a zkušený personál, může v některých případech nastat situace, kdy budete muset opravu přístroje reklamovat z důvodu předešlého poškození přístroje, vady dílu a nebo ve výjimečných případech i z důvodu pochybení v průběhu servisního zásahu. Tyto závady mohou, ale samozřejmě nemusí přímo s daným servisním zásahem souviset. Záleží vždy v jakém stavu telefon přijímáme což je vždy uvedeno v servisním protokolu.

U telefonů, které jsou po pádu, po nárazu nebo kontaktu s kapalinou se mohou na zařízení projevit tzv. SKRYTÉ VADY a to i přesto,že telefon po opravě či výměně předáváme plně funkční. Za tyto tzv. skryté vady nebere servis žádnou odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci.

Nárok na vrátenie peňazí

Předáním přístroje k posouzení reklamace nevzniká automatický nárok na vrácení peněz. Nárok vzniká v případě 3 reklamací se stejnou závadou nebo 4 reklamací se závadami odlišnými.